OR-cursus

Ondernemingsraad & financiën

Besluiten hebben een vaak financiële achtergrond. Kennis van financiën is dan ook een must voor iedere ondernemingsraad. Na het volgen van deze OR-cursus financiën bent u in staat om financiële situaties beter te beoordelen.

Doelgroep

De OR-cursus Ondernemingsraad en financiën is geschikt voor alle ondernemingsraden en/of financiële commissies die inzicht willen hebben in het financiële beleid van de organisatie.

Programma

Deze OR-training geeft inzicht in zaken als begrotingen en het masterbudget, de jaarrekening en de belangrijkste financiële kengetallen. U leert financiële situaties professioneel te beoordelen.

  • Informatierecht en algemene gang van zaken
  • (Master)budgetten en begrotingen
  • Jaarrekening; balans, resultatenrekening, kasstroomoverzicht e.d.
  • Kengetallen en rentabiliteit

Certificaat

Na afronding van deze OR-cursus ontvangt ieder OR-lid een certificaat van deelname.

Planning

Deze OR-cursus wordt ingepland in overleg met uw ondernemingsraad.

Tijdsduur

Het betreft een eendaagse OR-cursus op maat van 2 dagdelen.

Kosten

Kosten op aanvraag.

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!