OR-cursus

Basiscursus ondernemingsraad (WOR+)

Als nieuw OR-lid komt er veel op u af! De bestuurder vraagt om uw mening en collega's vragen u om hun belangen te behartigen. De ondernemingsraad heeft een belangrijke functie in de organisatie. Daarom wilt u uw kwaliteiten optimaal benutten om uw OR te versterken.

Doelgroep

De Basiscursus OR is bestemd voor nieuwe OR-leden. U vervult een tussentijdse vacature of u bent na de verkiezingen aangesloten bij een ervaren groep OR-leden. U kunt zich individueel inschrijven voor deze training.

Inhoud Basiscursus ondernemingsraad (WOR+)

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de ondernemingsraad taken, rechten en bevoegdheden. We belichten de formele positie en functie van de ondernemingsraad en we gaan in op de OR-vergadering en de overlegvergadering met de bestuurder. Daarnaast bekijken we welke rol u in de OR wilt hebben en hoe u hier goed invulling aan kunt geven.

Programma

  • Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
  • Positie en functie van de OR
  • Uw rol in de ondernemingsraad
  • Taakverdeling en overlegvormen

Certificaat

Na afronding van deze OR-cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Kosten

De kosten zijn € 375,- (excl. BTW) per deelnemer. Dit is inclusief lesmateriaal en accommodatiekosten.

Tijdsduur

1 dag bestaande uit 2 dagdelen

Cursusdatum

Dinsdag 16 november 2021, Dinsdag 30 november 2021 en Dinsdag 7 december 2021

Locatie(s)

Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Den Bosch, Eindhoven, Rotterdam en Zwolle

Aanmeldformulier

U kunt zich via onderstaand formulier direct inschrijven voor deze cursus.

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!