OR-cursus - Basiscursus ondernemingsraad (WOR+)

Als nieuw OR-lid komt er veel op u af! De bestuurder vraagt om uw mening en collega's vragen u om hun belangen te behartigen. De ondernemingsraad heeft een belangrijke functie in de organisatie. Daarom wilt u uw kwaliteiten optimaal benutten om uw OR te versterken.

Doelgroep

De Basiscursus OR is bestemd voor nieuwe OR-leden. U vervult een tussentijdse vacature of u bent na de verkiezingen aangesloten bij een ervaren groep OR-leden. U kunt zich individueel inschrijven voor deze training.

Inhoud Basiscursus ondernemingsraad (OR)

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de ondernemingsraad taken, rechten en bevoegdheden. We belichten de formele positie en functie van de ondernemingsraad en we gaan in op de OR-vergadering en de overlegvergadering met de bestuurder. Daarnaast bekijken we welke rol u in de OR wilt hebben en hoe u hier goed invulling aan kunt geven.

Programma

  • Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
  • Positie en functie van de OR
  • Uw rol in de ondernemingsraad
  • Taakverdeling en overlegvormen

Certificaat

Na afronding van deze OR-cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Kosten

De kosten zijn € 395,- (excl. BTW) per deelnemer. Dit is inclusief lesmateriaal en accommodatiekosten.

Tijdsduur

1 dag bestaande uit 2 dagdelen

Cursusdatum

Dinsdag 14 april 2020

Locatie

Amersfoort

Aanmeldformulier

U kunt zich via onderstaand formulier direct inschrijven voor deze cursus.

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!

Cursusplaats
Organisatie
Deelnemer 1
Deelnemer 2 (optioneel)
Deelnemer 3 (optioneel)
Vragen of opmerkingen