Over ons - Even voorstellen

RMVO verzorgt advies, training en coaching voor de ondernemingsraad met echte ambitie. Met oog voor gezonde arbeidsverhoudingen bieden wij de bouwstenen voor betrokken medewerkers en een effectieve bedrijfsvoering. Werknemersparticipatie als sleutel tot succes voor iedere organisatie!

Mensen maken de organisatie

RMVO staat voor Rijnlands en Maatschappelijk Verantwoord Organiseren. Onze bedrijfsnaam geeft globaal onze visie op organisaties weer. Wij vinden dat de mens achter de organisatie centraal staat. Participatie leidt tot betrokken medewerkers. Betrokken medewerkers zijn het hart van een gezonde en succesvolle organisatie. Dit denken vinden wij onder meer terug in het Rijnlandse denken, de Sociotechniek en huidige trends als Duurzame inzetbaarheid en MVO.

Wij vertrouwen er op dat onze dienstverlening zal leiden tot een leuke en leerzame samenwerking.

Een veelzijdige netwerkorganisatie

Medezeggenschap is veelzijdig. We beschikken dan ook over een breed netwerk van experts. Een netwerk van trainers, adviseurs en advocaten. Daarom kunnen wij u bij uiteenlopende vraagstukken bijstaan. RMVO streeft altijd naar de hoogste kwaliteit. Daarom benaderen we iedere opdracht vraaggericht en op maat. Hierdoor vergroot u de effectiviteit van uw opleidings- of adviestraject en bereikt u het gewenste resultaat.

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!