Kennisbank

Blijft geheimhoudingsplicht gelden na advies?

Normaliter loopt de geheimhoudingsplicht af als de OR de adviesaanvraag ontvangt. Zo kan de OR het advies overleggen met de achterban. Als de bestuurder uw ondernemingsraad een langere geheimhoudingsplicht heeft opgelegd en u deze heeft aanvaard, verdient het aanbeveling om het moment af te spreken dat de geheimhouding wel afloopt. Dit kan bijvoorbeeld zijn na uitbrengen van uw advies of wanneer het besluit van de bestuurder de definitieve status krijgt.

Geheimhouding in de WOR

In de wet staat niet wanneer de geheimhoudingsplicht afloopt. Het is verstandig hierover afspraken te maken met de bestuurder. De geheimhoudingsplicht is vastgelegd in artikel 20 van de WOR.

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!