Kennisbank

Kan OR stemrecht OR-lid ontnemen?

Een OR-lid wordt zelf door een besluit geraakt. Kan de ondernemingsraad het lid zijn of haar stemrecht binnen de OR ontnemen?

Bevoegdheid ondernemingsraad

De OR is niet bevoegd een OR-lid het stemrecht te ontnemen.

Uitsluitingsprocedure

Artikel 13 van de Wet op de ondernemingsraden biedt de bestuurder de mogelijkheid voor een uitsluitingsprocedure. Indien de bestuurder van mening is, dat een OR-lid de communicatie tussen bestuurder en OR ernstig verstoort, kan de bestuurder via de rechter vragen om dit OR-lid uit te sluiten.

Art. 13, WOR

  1. Op verzoek van de ondernemer of van de ondernemingsraad kan de kantonrechter voor een door hem te bepalen termijn een lid van de ondernemingsraad uitsluiten van alle of bepaalde werkzaamheden van de ondernemingsraad. Het verzoek kan uitsluitend worden gedaan, door de ondernemer op grond van het feit dat het betrokken ondernemingsraadlid het overleg van de ondernemingsraad met de ondernemer ernstig belemmert, en door de ondernemingsraad op grond van het feit dat de betrokkene de werkzaamheden van de ondernemingsraad ernstig belemmert.
  2. Alvorens een verzoek in te dienen stelt de verzoeker de betrokkene in de gelegenheid over het verzoek te worden gehoord. De ondernemer en de ondernemingsraad stellen elkaar in kennis van een overeenkomstig het eerste lid ingediend verzoek.

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!