Kennisbank

Mag een niet gekozen collega in de OR?

In beginsel is dit niet toegestaan. Toch gebeurt het nogal eens. Zonder risico's is dit niet. Heeft dit OR-lid wel de rechtsbescherming uit de WOR? Waarom zijn er geen tussentijdse verkiezingen voor de vacature gehouden? Het is conform de WOR wel mogelijk een collega op te nemen in een commissie van de OR.

Het is ook mogelijk plaatsvervanging te regelen in het (verkiezings)reglement. U kunt bijvoorbeeld een net niet gekozen kandidaat als plaatsvervanger aan te wijzen als er tussentijds een vacature ontstaat. Er hoeven dan geen nieuwe verkiezingen uitgeschreven te worden.

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!