Kennisbank

Wat is de werkkostenregeling (WKR)?

Vanaf 2015 geldt de werkkostenregeling voor iedereen. Tot die tijd konden organisaties kiezen of zij de WKR implementeren. De regeling heeft nagenoeg altijd invloed op het arbeidsvoorwaardenbeleid. Werk aan de winkel voor de OR?

Aanleiding van de WKR

Aanleiding voor het ontstaan van de werkkostenregeling is dat werkgevers graag een vereenvoudiging van de vele regels voor vergoedingen en verstrekkingen wilden. Met de komst van de werkkostenregeling tracht de overheid aan deze wens tegemoet te komen.

Hoe werkt de werkkostenregeling

U mag maximaal de vrije ruimte (2017: 1,2% van uw totale fiscale loon) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. U moet deze vergoedingen en verstrekkingen in uw administratie opnemen als eindheffingsloon. Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. U hoeft hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw te betalen.

U maakt gebruik van de werkkostenregeling als individuele werkgever en dus niet als groep vennootschappen van een concern of als samenhangende groep inhoudingsplichtigen. Als u een loonheffingennummer hebt met meerdere subnummers (bijvoorbeeld L01, L02), dan geldt de werkkostenregeling voor alle subnummers. De werkkostenregeling geldt voor al uw werknemers.

Voorbeeld WKR: fiets en elektrische scooter

U koopt 10 fietsen voor uw werknemers. De kosten vallen met 1 boeking (factuurbedrag inclusief btw) in uw vrije ruimte van de totale fiscale loonsom. U boekt de fietsen niet meer per werknemer in uw loonadministratie, maar u boekt het hele bedrag in 1 keer in uw financiële administratie. U kunt de fietsen geven zonder te beoordelen hoe vaak uw werknemers de fietsen gebruiken voor woon-werkverkeer. Ook is het niet meer van belang of uw werknemers de afgelopen 3 jaar al een fiets hebben gekregen. Binnen de werkkostenregeling VERVALLEN de normen voor de aanschafprijs (€ 749,- per fiets) en voor vergoedingen die direct met de fiets samenhangen (€ 82,- per kalenderjaar). U kunt eventueel een duurdere fiets met hulpmotor of een elektrische scooter vergoeden of verstrekken zonder aanvullende eisen. Wel geldt de gebruikelijkheidstoets.

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!