Kennisbank

Wat is adviesaanvraag?

Het document waarmee de bestuurder advies vraagt aan de OR is de adviesaanvraag. Er worden een aantal eisen aan de adviesaanvraag gesteld in art. 25 van de WOR. In de adviesaanvraag staan belangrijke voorgenomen besluiten met betrekking tot de bedrijfsvoering.

Vereisten adviesaanvraag

De bestuurder moet aan een aantal inhoudelijke vereisten voor de adviesaanvraag voldoen. Hij moet aangeven wat hij van plan is en wat de reden is van zijn besluit. De adviesaanvraag moet tijdig ingediend zijn. De OR moet nog invloed uit kunnen oefenen. De bestuurder moet voldoende informatie verstrekken, zodat de OR gefundeerd advies kan geven. Tevens moet de bestuurder de gevolgen aangeven voor het personeel en welke maatregelen zij denkt te nemen tegen eventuele nadelige gevolgen.

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!