Kennisbank

Welk recht heeft de OR bij een organisatieverandering?

De ondernemingsraad heeft bij een belangrijke organisatorische wijziging adviesrecht krachtens art. 25, lid 1 sub.e van de WOR. Een voorgenomen besluit tot organisatieverandering kan elementen bevatten waarvoor de OR instemmingsrecht heeft. Bijvoorbeeld wanneer ook het functie- of waarderingssysteem wijzigt of bijvoorbeeld de werktijdenregeling of het opleidingsbeleid verandert.

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!