Kennisbank

Zijn oproepkrachten kiesgerechtigd voor de OR?

Kiesgerechtigd zijn de personen die gedurende ten minste 3 maanden in de onderneming werkzaam zijn geweest.

Oproepkrachten

Indien een oproepkracht ten minste 3 maanden op basis van een arbeidsovereenkomst, dan wel publiekrechtelijke aanstelling, in de onderneming werkzaam is, is deze kiesgerechtigd. De Wet op de ondernemingsraden stelt geen eisen aan de inhoud (bijvoorbeeld het aantal uren) van de arbeidsovereenkomst. Zie artikel 1 lid 2, WOR en artikel 6 lid 2, WOR.

Afwijking van basisregel

Afwijking van bovenstaande is alleen mogelijk als dit de medezeggenschap bevordert. Zie artikel 6 lid 4, WOR.

Uitzendkrachten

Voor werknemers die op uitzendbasis werkzaam zijn in de onderneming gelden andere regels. Zie onder meer Artikel 1 lid 3, WOR.

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!