Kennisbank

Informatierecht ondernemingsraad (OR)

Eén van de rechten van de ondernemingsraad is het informatierecht. Het algemene informatierecht van de OR is vastgelegd in artikel 31 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Alle benodigde informatie

In artikel 31 lid 1 van de WOR staat dat de OR en haar commissies recht hebben op alle informatie die zij voor vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig hebben. Bij informatie kunt u in dit geval denken aan: businessplannen, budgetgegevens, financiële resultaten, financiële prognoses, etc.

De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk aan de ondernemingsraad verstrekt. In geval van een personeelsvertegenwoordiging mag de bestuurder er voor kiezen de informatie mondeling te verstrekken. Wij adviseren de pvt in dit geval de inlichtingen tijdens de overlegvergadering te bespreken, te notuleren en de notulen te laten accorderen. Zo staat een en ander alsnog zwart op wit.

Artikel 31 lid 2 behandelt enige specifieke gegevens die de ondernemer verplicht is aan de ondernemingsraad te verstrekken aan het begin van iedere zittingsperiode schriftelijk.

Geheimhoudingsplicht

De bestuurder hoeft geen (bedrijfs)geheimen te hebben voor de ondernemingsraad! De leden van de ondernemingsraad, de leden van commissies van de ondernemingsraad en geraadpleegde deskundigen zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen die zij vernemen. De geheimhoudingsplicht is geregeld in artikel 20 WOR.

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!