Kennisbank

Initiatiefrecht ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad is bevoegd voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Dit initiatiefrecht is verankerd in artikel 23 van de WOR.

Procedure

De ondernemingsraad is binnen en buiten de overlegvergadering bevoegd aan de ondernemer voorstellen te doen. Een dergelijk voorstel wordt schriftelijk en voorzien van een toelichting aan de ondernemer voorgelegd. De ondernemer beslist over het voorstel niet voordat ten minste eenmaal overleg is gepleegd met de OR in een overlegvergadering. Na het overleg deelt de ondernemer zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed aan de ondernemingsraad mee, of en in hoeverre hij overeenkomstig het voorstel zal besluiten.

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!