Kennisbank

Overlegrecht ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad heeft recht op overleg met de bestuurder van de onderneming. Het overlegrecht kent drie belangrijke bronnen. De algemene gang van zaken, het overleg rondom adviesaanvragen of instemmingsverzoeken en het overleg waar partijen eenvoudigweg behoefte aan hebben.

Algemene gang van zaken (art. 24 overleg)

De bestuurder is tenminste tweemaal per jaar verplicht de algemene gang van zaken met de ondernemingsraad te bespreken. Dit gebeurt op grond van artikel 24 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De ondernemer meldt besluiten die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot het advies- en instemmingsrecht (art. 25 en 27 WOR). De bestuurder maakt afspraken met de ondernemingsraad over het moment en de wijze waarop de OR in de besluitvorming wordt betrokken. Daarnaast worden op grond van artikel 31a WOR de werkzaamheden en resultaten van de onderneming in het voorgaande en komende tijdvak besproken. Een of meer vertegenwoordigers van de Raad van Commissarissen moet aanwezig zijn bij dit zogenoemde ‘artikel 24 overleg’.

Bespreking van adviesaanvragen en instemmingsverzoeken

De ondernemingsraad brengt met betrekking tot een voorgenomen besluit als bedoeld in artikel 25 geen advies uit voordat er over de betrokken aangelegenheid ten minste eenmaal overleg is gepleegd in een overlegvergadering. Ten aanzien van een instemmingsverzoek (art. 27 WOR) geldt dat de ondernemingsraad niet eerder beslist dan dat er over de betrokken aangelegenheid ten minste eenmaal overleg is gepleegd in een overlegvergadering.

De overlegvergadering (OV)

De bestuurder en de ondernemingsraad komen op grond van artikel 23 lid 1 WOR bijeen binnen twee weken nadat de ondernemingsraad of de bestuurder daarom onder opgave van redenen heeft verzocht. Een periodieke overlegvergadering (OV) verdient echter de voorkeur boven deze werkwijze, waardoor de letterlijke toepassing dit artikel vooral van toepassing is in bijzondere gevallen.

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!