Medezeggenschap

Trainers en adviseurs voor de ondernemingsraad met gezonde ambitie

RMVO verzorgt advies, training en (online) coaching voor de ondernemingsraad met ambitie. Met oog voor gezonde arbeidsverhoudingen bieden wij u de bouwstenen voor invloedrijke medezeggenschap en een effectieve bedrijfsvoering.

OR-actueel: Compensatie transitievergoeding voor kleine werkgevers

Vanaf 2021 kunnen kleine werkgevers compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoedingen bij bedrijfsbeƫindiging vanwege ziekte, pensionering of overlijden. Er bestaat ook al een compensatieregeling voor transitievergoedingen bij ontslag na 2 jaar ziekte.

Lees verderStel uw vraag

Over ons: Rijnlands Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

RMVO staat voor Rijnlands Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Onze bedrijfsnaam geeft globaal onze visie op organisaties weer. Wij vinden dat de mens achter de organisatie centraal staat. Participatie leidt tot betrokken medewerkers.

Lees verderStel uw vraag

OR-training: maatwerk trainingen voor uw ondernemingsraad

Wilt u een OR-training die past bij uw praktijksituatie? Kies dan voor een training op maat. Een maatwerk ondernemingsraadtraining behandelt doelgericht de vraagstukken uit uw dagelijkse praktijk. Ontdek de kracht van ervarend leren!

Lees verderStel uw vraag

OR-advies: deskundige adviseurs voor uw ondernemingsraad

Als ondernemingsraad ontvangt u complexe advies- en instemmingsaanvragen. Vaak staan er grote belangen op het spel voor u en uw achterban. Uw bestuurder wil echter snel uw advies of instemming, maar u wilt natuurlijk eerst een helder beeld van de aanvraag en de gevolgen.

Lees verderStel uw vraag

OR-coaching: praktijkgerichte coaching voor uw ondernemingsraad

U heeft de kennis, maar komt in de praktijk nog niet tot het resultaat dat u wenst. U voelt dat u er meer uit kunt halen. Het verklaart waarom met name steeds meer voorzitters de keuze voor een coach maken. Uw persoonlijke coach helpt u bij het behalen van resultaten.

Lees verderStel uw vraag

Informatief: de kennisbank voor medezeggenschap

De kennisbank voor medezeggenschap bevat informatie voor ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en bestuurder. U vindt hier bijvoorbeeld de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voorzien van een handige inhoudsopgave en veelgestelde (mz-)vragen.

Lees verderStel uw vraag